120+ verksamheter med antroposofisk anknytning i Järnatrakten

Denna förteckning har inga anspråk på fullständighet.
Där ej annat uppges är riktnummer 08

Arkitektkontor
Bank
Biodynamiska odlingar
Bokförlag
Butiker
Café & restaurang
Design
Facklig verksamhet
Farmakologi
Fastighetsservice
Forskning & utveckling
Grosshandel
Hantverk
Hälso- och Sjukvård
Intresseföreningar
Kapitalförvaltning
Konferenser
Kvarn & bageri
Kyrklig verksamhet
Lasyrmålning & färgsättning
Läkepedagogik & socialterapi
Mejeri
Scenisk verksamhet
Seminarier - Högskolor
Servicehus
Småindustri
Tidskriftsutgivning
Trädgårdsanläggare
Waldorfförskolor
Waldorfskolor
Vattenrening/Parkanläggning
Vuxenutbildning
För att skydda verksamheterna mot oönskade kommersiell e-post, spam, har vi taget bort e-postadresserna på denna lista. Mera om epost

 

Arkitektkontor
Asmussens Arkitektgrupp AB, tel 551 501 06  
www.asmussens.se
Prisma, Arkitektkontoret i Järna, tel 551 742 61   Arkitektkontoret i Järna
Eleanor Hill Edwards SAR, tel 551 702 95

Bank
EkoBanken, tel 551 714 71

Biodynamiska odlingar
Borgs gård, tel 551 520 12
Nibble gård, tel 551 504 44
Nibble handelsträdgård, tel 551 502 35
Saltkällans odlingar, Mölnbo, tel 0158-330 75
Skilleby gård, tel 551 573 53
Skillebyholms odlingar, tel 551 577 85
Skäve gård, tel 551 705 80
Skäve trädgård, tel 551 710 33
Ytter Eneby gård, tel 551 500 61

Bokförlag
Antroposofiska Bokförlaget
Balders förlag, tel 551 739 49
FALK, tel 551 719 00
Hermes Förlag, tel 551 735 62
Kosmos Förlag, tel 551 503 62
Telleby Bokförlag, tel 551 742 08
Vide vinge Förlag www.vidavinge.se

Butiker
Klockargårdens butik, tel 551 742 67
Nibble handelsträdgård, tel 551 502 35
Robygge AB, tel 551 502 64, 551 504 45
Skillebyholms gårdsbutik, tel 551 571 96
Saltå by affär 551 501 49
Saltå Kvarns nya butik & café, tel 551 502 80
Simbra Siden, tel 551 715 20
Solius, tel 551 748 18
Skäve gårdsbutik, tel 551 710 33
Solåkrabyns affär, tel 551 706 95
Weledas apotek, tel 551 714 60

Café- & restaurangverksamhet
Linas Café, 554 302 15
Saltå Kvarns nya butik & café, tel 551 502 80

Design
Hans Bartos, tel 551 706 07
Virbela Ateljé (Vattenkonst, vattentrappor), tel 551 503 35

Facklig verksamhet
Medarbetareförbundet, 55170464, 55150400
Huvudmannaförbundet, 6054561
Prometheus Pensionskassa, 6054561

Farmakologi
Weleda AB, tel 551 513 34
Weleda butik, tel 551 714 60

Fastighetsservice
Järna Rumsvård, tel 0701-40 34 00

Forskning & utveckling
Biodynamiska Forskningsinstitutet, 551 577 02
Pro Herba (medicinsk forskn.), tel 551 505 10
Läkepedagogiska & Socialterapeutiska förbundet, tel 551 700 04
Virbela Vattenverkstad (rytmisk vattenforskning), tel 551 503 35

Grosshandel
Biodynamiska Produkter, tel 554 810 30
Solius (ullunderkläder,mm), tel 551 706 53, 551 748 18

Hantverk
Altink Byggtjänst, tel 551 571 90, 070-8156722
Jim´s glas, tel 551 742 47
Järna Bjälklag Johannes Kästel, tfn 0708-44 85 90
Obelos inredning (snickeri), tel 551 741 17
Werners snickeri, tel 551 735 27

Hälso- och Sjukvård
Föreningen Föda Hemma
551 503 56
Antroposofiskt orienterad kroppsterapi,
Bo Kjellström www.rytmiskmassage.com
Läkarmottagning i Järna, tel 551 718 83
      Dr. Wilhelm Jülke och Dr. Anita Jülke Drufhagel
Järna Terapeutikum, 551 741 00
Raphaelmottagningen, tel 551 502 43
Vidarkliniken, tel 551 505 10

Intresseföreningar
Antroposofiska sällskapet, tel 551 505 30
Biodynamiska föreningen, tel 551 512 25
Biodyn. lantbruk och odlare, tel 551 577 85
Demeterförbundet, 551 579 88
FALK, (Fören. f. antr. läkekonst), tel 551 719 00
I L G (stöd- & föräldraförening för läkepedagogik & socialterapi),
  fax 550 318 73
KRAPP (konst- & konstnärsförening), tel 551 718 60, 551 572 61
LAOM (Läkarförbundet för antroposofiskt orienterad medicin), tel 550 648 49
LSF, Läkepedagogiska & Socialterapeutiska förbundet, tel 551 700 04
Nordiska förbundet (läkepedagogik & socialpedagogik), tel 551 719 93
SAL (Sjuksköterskeförbundet för antroposofisk läkekonst), tel 551 505 10
SAL har en fin hemsida på adressen:
www.forbundetsal.org
Sångaren (Werbecksång), tel 551 579 73

Kapitalförvaltning
Fria kulturfondens Gåvofond, 551 705 82

Konferenser
Kulturforum Järna AB, Kulturhuset 554 302 00

Kvarn och bageri
Saltå Kvarn, tel 551 502 80

Kyrklig verksamhet
Kristensamfundet, 551 744 11, 551 749 69

Lasyrmålning och färgsättning
Bengt Ahlin, tel 0708-626 786, 551 512 40
Fritz Fuchs, tel 551 501 14
Färgbygge Måleri HB, tel 551 716 17
Sören Gunge, tel 551 741 17
Järna Lasyrmåleri HB 551 742 27
   Kristoffer Laurén tel 070-7892519
   Janne Silvasti 0708-308667
Ulf Wagner, tel/fax 551 574 69
Marius Wahl Gran, 0158- 33201, 0708-897845,
www.artsublim.se

Läkepedagogik och socialterapi
Alma gård,Trosa, tel 0156-129 05
Ekgårdens gymnasiesärskola, Vagnhärad, tel 0156-261 54
Rudolf Steiner Stiftelsen vid Vårdinge by,Tfn 0158 231 35
Familjehemmet Björken(Rudolfsteinerstiftelsen) Anne & Lennart Nilo
  Pimpelvägen 29 15335 Järna, 55174909 mob 0706285576 el 0705237017
Fridebo, 551 713 33
Haganäs, tel 551 521 77
Hagastiftelsen, tel 551 700 90
Helgesta, Mölnbo, tel 0158-230 90
Klockargården, tel 551 700 04
Kristoffergården, Hölö, tel 551 575 71
Kvarntunet, Nykvarn, tel 552 489 50
Lärbo, tel 551 742 40
Mikaelgården, tel 551 500 68
Mora Park, tel 551 700 34
Norrbyvälle gård, tel 551 739 02
Novalisskolan, tel 551 746 60
Saltå by, tel 551 501 49
www.saltaby.se
Solbergahemmet, tel 551 501 26
Solåkrabyn, tel 551 500 92
Stiftelsen Furu, tel 551 521 90

Mejeri
Järna mejeri, 551 505 88
Skäve Ost, Lars Evers, tel 551 716 00

Scenisk verksamhet
B-Fria Eurythmia, tel 551 707 05 eller 551 749 53
Maria Birnbaum, tel 551 50031
Eureka (eurytmiensemble), tel 551 500 75
Eurytmiensemblen - Rudolf Steinerseminariet,
tel 551 505 58, 551 500 31
Föreningen Sångaren, tel 551 504 85
Kulturhuset i Ytterjärna, tel 554 302 00
Moving Art Company, c/o Pietsch, Björkvägen 10, 153 36 Järna, 08 551 749 06
http://www.movingart.info/

Seminarier - Högskolor
Rudolf Steinerhögskolan, Tel 551 503 25, fax 08-551 506 85

Servicehus
Tunabergs boendegemensk., tel 551 744 11
Tunabergs gruppboende för åldersförvirrade, tel 551 700 42

Småindustri
Auris musikinstrument, tel 551 741 39
Debresk (leksakstillverkning), tel 551 741 39
Färgbygge (färgtillverkning), tel 551 747 50
www.fargbygge.se
Telleby Verkstäder (Choroi), tel 551 719 04

Tidskriftsutgivning
Balder, tel 551 739 49
FALK-bladet, tel 551 719 00
Födsel & Föräldraskap, 551 50356
Kultura/Biodynamisk Tidskrift, tel 551 512 25
Medlemsbladet, tel 551 505 30

Trädgårdsanläggare
Johan Widoff, tel 551 551 11
Ingvar Lönsted, tel 551 503 53

Waldorfförskolor
Daghemmet Fröet, tel 551 749 49
Hemsida:
www.geocities.com/stepphan
Lilla Bullerbyns förskola, 551 742 90
Saga förskola, tel 551 701 73
Solkattens förskola, 551 521 14
Stjärnflocka, Mölnbo, tel 0158-141 21
Tummelisa, Trosa, tel 0156-177 76

Waldorfskolor
Fria musikskolan, tel 551 743 20
Mariaskolan, tel 551 711 32
Järna Naturbruksgymnasium 08-55150407,
www.nibble-naturbruk.nu
Solvikskolan, tel 551 503 16
Örjanskolan, tel 551 500 51

Vattenrening/Parkanläggning

Vuxenutbildning
Folkhögskolan Vårdinge by, Mölnbo, tel 0158-230 58
Rudolf Steinerhögskolan/Rudolf Steinerseminariet,
  tel 551 503 25, fax 08-551 506 85
Skillebyholm (biodynamisk lantbruks- och trädgårdsutbildning), tel 551 577 85
Föreningen Sångaren, tel 551 504 85

Firmanamnet med webbadress och telefonnr införs utan kostnad.
Anmäl ändringar eller tillägg till .
Senast ändring .


Vill du ha med din e-postadress kodade med javascript, som vi har gjort med adressen att anmäl ändringar, tillkommer en engångs avgift av kr 250.-. Du får även klippa ut adressen och använda den på din egen hemsida. Kontakta webmaster.


Järnabron - Jaerna Bridge    antroposofi.org