The Christian Community    Kristensamfundet    Die Christengemeinschaft    Kristiyhteisö
Järnabron - Jaerna Bridge www.antroposofi.org
Kristensamfundet i Sverige
Stockholms församling

Föredrag av Uwe Lemke
Jesu födelse, en verkan av den helige ande

En ny kyrka
Nya kyrkan vid Saltå
i Järna
Vid invigningen
Vid invigning av kyrkan vid Saltå
lördagen
Bilder

från bygget
Fest

i juni
Kristensamfundet En information
Uwe Lemke

Ber vi alla till samma Gud?

Learn about Christianity.

Learn about Islam.
More about Islam.

Learn about Judaism.

Helgeandskapellet i Norrköping
Karta

Program för Norrköping och Gotland tfn: 011- 12 75 09
Sommar Gotland

↓ Sommargården Davide, Gotland ↓
Gammelgarn Davide 243     Karta    0, 1, 2, 3, 4.    Väder
623 67 Katthammarsvik

Sommerprogram Davide 2010

Hur firas dopet
i Kristensamfundet?

En Port till Adventstiden

Information
Gotland - Sigun kapel, Östergarn
Gotland
Siguns Kapell

bilder
Vårrustning

maj 1999
Davide

maj 1999

Kristensamfundet En information
Bjarne Edberg

Wedding att Davide
Wedding - Bröllop
i Siguns Kapell
Youth group from Germany
Ungdom från
tyskland

Ungdom på Davide
augusti 2001

An Introduction

by Michael Tapp
Parsifal och Sigun i Gammelgarn
Parsifal och Sigun
We oppened Davide 2002
Davide våren 2002

Arbetsvecka 2005

Inför bröllop
The Christian Community USA

Ett hemlighetsfullt 100-års-jubileum
Två Jesusbarn


Arbetsdagar
maj 2006
Siguns Kapell
Siguns Kapell

Davide på
Google Earth
 Blir vi uppmärksammade?
En skildring om Island.

Kristiyhteisö
- liike uskonnollisen elämän uudistamiseen


 
Updated