* Insidorna * Antroposofi artiklar * Kristensamfundet*
* Utbildning * English page * Länkar*

 
Antroposofia antroposofi.org

En presentation av
Järnabron om
Antroposofi

"Järnabron" är en oberoende Internetsajt med artiklar och information om antroposofi i allmänhet och om verksamheter i Järnatrakten. "antroposofi.org" är en självständig verksamhet, fristående från Antroposofiska Sällskapet. Kontakta oss på .

Järna, inklusive Ytterjärna, med en trä gångbro över motorvägen E4, har en befolkning på c:a 7 500 människor. I Järnaområdet arbetar c:a 1 000 människor i antroposofiskt relaterade verksamheter. Dessa olika företag, jordbruk och skolor är självständiga men tar inspiration från Rudolf Steiners arbete. Järna ligger i ett jordbruksområde vid Östersjön, 15 km. söder om Södertälje, befolkning c:a 80 000, och fem mil söder om Stockholm.

Klicka här för att fortsätta på "Järnabron" sidorna

 

Jaerna Bridge - Järnabron     antroposofi.org