Heiner Lohrmann, Walter Liebendörfer och Lars Evers från Nibblestiftelsen. I de gula huset vid Nibble gård i Ytterjärna ska man bereda plats för kommande naturbrukselever. Från vänster: Heiner Lohrmann, Walter Liebendörfer och Lars Evers, walforflärare och medlemmar i Nibblestiftelsens styrelse.
Foto: Magnus Grimstedt

Sveriges första fristående naturbruksgymnasium startar i höst.
Profilen är ekologisk-biodynamisk och platsen är Nibble gård i Ytterjärna.

Av Karin Lindgren, Länstidningen i Södertälje, torsdag 31 december 1998

- Ungdomar längtar efter att arbeta med jorden med ett ekologiskt synsätt. Vi måste dessutom utbilda människor om målsättningen i Agenda 21 om det ska förverkligas.

Det säger Walter Liebendörfer, lärare på Rudolf Steinerseminariet och styrelseledamot i Nibblestiftelsen som äger Nibble gård.

Gården har odlats biodynamiskt i många år och här ska det nya naturbruksgymnasiet ligga. Efter en remissrunda i Södertälje och flera andra kommuner gav nämligen skolverket klartecken till Nibblestiftelsen att bedriva undervisning på det nationella naturbruksprogrammet.

Vänder på steken

De flesta naturbruksgymnasier utgår från traditionella odlingsmetoder i konventionellt jordbruk och kryddar med kortare kurser, i ekologiska metoder. Vid Nibble gård vänder man på steken. Inriktningen blir ekologiskt-biodynamiskt jordbruk, djurskötsel och trädgårdsnäring.

- Vi vill verka för ett mer människonära lantbruk som inte styrs av kemisk industri och visa att det går att driva jordbruk utan konstgödsel och genmanipulerat kraftfoder, säger Walter Liebendörfer.

Redan hösten 1999 tas de första eleverna emot, förmodligen mellan 10 och 20 stycken till att börja med. Ungdomar från hela landet har rätt att söka och den treåriga utbildningen är avgiftsfri för eleverna. Skolan får bidrag precis som andra naturbruksgymnasier.

- Förutom kärnämnena svenska, engelska och matematik ska eleverna få undervisning i ämnen som normalt inte ingår i naturbruksprogmmet, till exempel biskötsel och meteorologi, säger Walter Liebendörfer och förklarar att det är väldigt viktigt att varje bonde gör egna väderobservationer och inte bara förlitar sig på SMHI.

Själva grunderna, det vill säga plöjning, sådd, djuravel och jordbruksteknik, är gemensamma för allt jordbruk oavsett om det är konventionellt eller ekologiskt. Att eleverna känner till principerna även bakom det konventionella jordbruket är en förutsättning för att de ska kunna ta ställning och veta varför de vill odla ekologiskt.

De flesta som går naturbruksprogrammet blir yrkesverksam inom jordbruket eller som trådgårdsmästare. En del vidareutbildar sig till lant- eller skogsmästare. Den som kompletterar med naturvetenskapliga ämnen kan till exempel satsa på en karriär som agronom.

Samarbete

Nästa steg för Nibblestiftelsen blir att bilda ett lärarkollegium. Möjliga lärare finns bland annat på Skillebys biodynamiska forskningsinstitut.

- Vi har också kontakt med ett antal jordbrukare i trakten som bejakar våra intentioner och är öppna för samarbete, säger Walter Liebendörfer.

Undervisningsmetodiken hämtas från waldorfpedagogiken och skolverket har sagt ja till att Nibble gård slår ihop enskilda ämnen till en samlad helhet. En del konstnärliga metoder finns med i bilden och eleverna ska få teckna, måla och röra sig.

- De ska inte bara klara regelverken i EU utan känna ett slags idealitet i lantbruket.