UTBILDNING    Järnabron - Jaerna Bridge    EDUCATION
antroposofi.org
Rudolf Steinerseminariet på Internet
Gårdsbutik
Skillebyholms Biodynamisk utbildning
ORIONSKOLAN
Visby Waldorfskola
Sveriges första fristående naturbruksgymnasium startar hösten '99. Profilen är ekologisk-biodynamisk och platsen är Nibble gård i Ytterjärna. Se även www.jarnanaturbruksgymnasium.se.
ATT MÅLA MED VAXKRITOR Epokgörande beslut av riksdagen 1996
Utbildningsutskottet föreslog finansiering av en lärarutbildning med Rudolf Steinerhögskolan som huvudman.

Sexpartimotion.
Statsbidrag till Rudolf Steinerhögskolan 1996-98 Uppdrag till Högskoleverket 1998-03-05
rörande lärarutbildning med Waldorfinriktning
Creativity and knowledge through Play and the Arts
Waldorf exibition at the Wasa Hall, Stockholm Waldorfutställningen i Wasahallen
Några röster från
lärarutbildning 95/96

 
Books         Järnabron - Jaerna Bridge       LITTERATUR
www.antroposofi.org
BALDER en kulturtidskrift

Gethesemane Necessity
by Tom Mellet

SIGNUM - sök på bibliotek.

Läs om Waldorfpedagogik

         

 
LÄNKAR    Järnabron - Jaerna Bridge   LINKS   www.antroposofi.org
Links to more information about Anthroposophy and related enterprises:   Förslag, rättelse update@antroposofi.org
More: Comprehensive links to waldorf education, waldorf schools and anthroposophy on the internet